Jdi na obsah Jdi na menu
 


U nás

České a moravské řeky i potoky skýtají nepřeberné možnosti vodáckého vyžití. Vybírat je možné mezi romantickými říčkami proplétajícími se malebnou krajinou nebo sjet některou z hojně navštěvovaných řek s vybavenými kempy a zastávkami s hospůdkami či si své umění vyzkoušet na některém z umělých kanálů.

Řada oblastí v okolí vodních toků patří mezi místa nenarušené přírody - cenné přírodní lokality se vzácnou flórou a faunou. Některé z nich jsou součástí chráněných území, kde je nezbytné respektovat omezení daná zákonem.  

Vodáctví je v České republice oblíbená prázdninová činnost. Nejčastěji využívaným plavidlem jsou kanoe a nafukovací plavidla. Ta bývají spojována převážně se sjížděním divokých řek.

Většina českých vodáků sjíždí řeky jen pro radost a nejsou organizováni v žádném z klubů či sdružení.
Závodní vodáctví, jako je vodní slalom a sjezd na divokých vodách, a rychlostní kanoistika jsou organizovány X7 Českým svazem kanoistů X7 či X8 Svazem vodáků České republiky X8. Vodáctvím se zabývá i Junák v sekci Vodní skauti a Česká tábornická unie0.

V knižní podobě existuje Vodácký průvodce po českých řekách, popisující všechny české řeky delší než 70 km a další potoky. Najdete zde pramen, délku toku, obtížnost řeky v jednotlivém úseku s vyznačením začátku i konce, podmínky pro sjíždění, dopravu k řece atd. Průvodce po řekách na Moravě nese název Vodácký průvodce po moravských řekách a je věnován všem moravským řekám delším než 40 km.